Предлагани услуги

Освен търговска дейност, ние извършваме механична и термична обработка на метали и метални изделия, както и всички видове шлосерски и заваръчни операции.

Производството ни разполага с модерно оборудване, осигуряващо разнородни технологични възможности и високо качество на предлаганите услуги.

Поддържаме на склад повече от 1000 тона въглеродни, конструкционни, инструментални, легирани, бързорежещи, лагерни и неръждаеми стомани, в това число ламарини, профили, тръби и др.

Технологични възможности

Механична обработка

Извършваме прецизна механична обработка на детайли и възли от различни материали (черни и цветни метали, неръждаеми стомани) със сложна конфигурация и висока точност.

Термична обработка

Разполагаме с модерно оборудване за обемно и повърхностно закаляване на метали. Технологичните процеси подобряват и усъвършенстват структурата, якостните и механичните свойства на металите с гарантирано качество, чрез:

  • Закаляване;
  • Подобрение;
  • Нормализация;
  • Отгряване;
  • Повърхностно закаляване с ТВЧ;
  • Цементация (газова);

Технологично оборудване

Механична обработка

Универсални машини

Струг ПОРЕБА за обработка на детайли с размери до Ф 650, L 3500 mm и Ф 1100 мм, L 350 mm

CNC машини

Вертикален триосен двуколонен фрезови център AWEA с размери на масата 2000х1100 мм, максимална височина на обработвания детайл 750 мм и максимално тегло на детайла 3500 кг. Струг DOOSAN Linx 2100 с максимален обработваем диаметър Ф200 и максимална дължина на струговане 350 мм. Хоризонтален струг с фрезова функция GOODWAY с максимален обработваем диаметър Ф550 мм и максимална дължина на струговане 2200 мм, максимално тегло на детайла 1500 кг.

Разкрой

CNC машина за плазмено рязане ERMAKSAN с възможност за рязане до D50 мм. Отрезна машина Siloma за рязане на метали с размери до 800х1000 мм. Отрезна машина Siloma за рязане на метали с размери до 400х400 мм.

Термична обработка