Тръби в наличност

Продукт Размер Наличност
Тръби C45 325х32 мм. 1593 кг.
Тръби С45 325x33 мм. 3035 кг.
Тръби 20G 245х40 мм. 16693 кг.
Тръби 20 159х6 мм. 25 кг.
Тръби 20 159х9 мм. 1177 кг.
Тръби 20 377x13 мм. 890 кг.
Тръби 20 89х4 мм. 131 кг.
Тръби 15ГС 273x20 мм. 1220 кг.
Тръби 15ГС 273x24 мм. 6190 кг.
Тръби S235JR 2" мм. 749 кг.
Тръби S235JR 3" мм. 958 кг.
Тръби S235JR 1 1/2" мм. 115 кг.
Тръби S235JR 1/2" мм. 35 кг.
Тръби P235GH TC1 168.3x7.1 мм. 2494 кг.
Тръби 20 194 х 17 мм. 3984 кг.
Тръби 20 219 х 20 мм. 4389 кг.
Тръби 20 325 х 14 мм. 7202 кг.
Тръби 45 219 х 20 мм. 2460 кг.
Тръби 1.4301 180x125 мм. 326 кг.
Тръби 4ХНМ 273х7 мм. 100 кг.
Тръби S235JR 102x4 мм. 74 кг.