Тръби в наличност

Продукт Размер Наличност
Тръби S235JR 30х20х2 мм. 218 кг.
Тръби S235JR 40х20х2 мм. 223 кг.
Тръби S235JR 400x200x10 мм. 1050 кг.
Тръби S235JR 457х36 мм. 110 кг.
Тръби S235J2H 75х75х2 мм. 2820 кг.
Тръби S355J2 67x12,5 мм. 101 кг.
Тръби S355J2 159х45 мм. 398 кг.
Тръби S355J2 193,7х12,5 мм. 16 кг.
Тръби S355J2 219,1х50 мм. 325 кг.
Тръби S355J2 244,5x12,5 мм. 422 кг.
Тръби S355J2 267х8 мм. 132 кг.
Тръби S355J2 267х60 мм. 865 кг.
Тръби S355J2H 250x150x10 мм. 2710 кг.
Тръби S355J2H 250x150x8 мм. 2206 кг.
Тръби S355J2H 300x200x12,5 мм. 4172 кг.
Тръби S355J2H 400x200x12,5 мм. 7698 кг.
Тръби S355J2H 400x200x16 мм. 3190 кг.
Тръби S355J2H 450x250x16 мм. 3786 кг.
Тръби S355J2H 400x200x10 мм. 9090 кг.
Тръби Ст.37 323,9х14,2 мм. 3200 кг.
Тръби 20 48х5 мм. 28 кг.
Тръби 20 140х10 мм. 88 кг.
Тръби 20 180х12 мм. 4589 кг.
Тръби 20 273x17,5 мм. 6282 кг.
Тръби 20 325x20 мм. 5330 кг.
Тръби 20 426x25 мм. 21645 кг.
Тръби 20 660x12 мм. 763 кг.
Тръби C45 146х14 мм. 8611 кг.
Тръби С45 219х20 мм. 114 кг.
Тръби С45 273х28 мм. 1290 кг.