Продукти в наличност

Продукт Размер Наличност
Кръгъл прокат 11SMnPb30 h11 Ф 14 мм. 5704 кг.
Кръгъл прокат 1.2344 Ф 180 мм. 438 кг.
Кръгъл прокат 1.2343 Ф 125 мм. 834 кг.
Кръгъл прокат 1.208 Ф 32 мм. 1008 кг.
Кръгъл прокат 1.208 Ф 70 мм. 640 кг.
Кръгъл прокат 1.208 Ф 90 мм. 459 кг.
Кръгъл прокат 1.208 Ф 130 мм. 3793 кг.
Кръгъл прокат 1.208 Ф 170 мм. 393 кг.
Кръгъл прокат 1.208 Ф 210 мм. 41 кг.
Кръгъл прокат 1.208 Ф 240 мм. 635 кг.
Кръгъл прокат 1.208 Ф 250 мм. 662 кг.
Кръгъл прокат 1.208 Ф 300 мм. 1075 кг.
Кръгъл прокат У8А Ф 65 мм. 1810 кг.
Кръгъл прокат У10А Ф 32 мм. 990 кг.
Кръгъл прокат У10А Ф 38 мм. 1394 кг.
Кръгъл прокат У10А Ф 42 мм. 2870 кг.
Кръгъл прокат У10А Ф 45 мм. 980 кг.
Кръгъл прокат У10А Ф 65 мм. 320 кг.
Кръгъл прокат У10А Ф 100 мм. 2450 кг.
Кръгъл прокат У12А Ф 6,12 мм. 9130 кг.
Кръгъл прокат AISI 304 Ф 8 мм. 2.4 кг.
Кръгъл прокат AISI 304 Ф 16 мм. 7 кг.
Кръгъл прокат AISI 304 Ф 80 мм. 90 кг.
Кръгъл прокат X30Cr13+QT Ф 15 мм. 21 кг.
Кръгъл прокат 1.4021 Ф 20 мм. 2006 кг.
Кръгъл прокат 1.4028+QT Ф 110 мм. 116 кг.
Кръгъл прокат 1.4028 Ф 200 мм. 51 кг.
Кръгъл прокат 1.4301 Ф 120 мм. 40 кг.
Кръгъл прокат 1.4313+QT Ф 35 мм. 18 кг.
Кръгъл прокат 1.4401 Ф 10 мм. 91 кг.