Продукти в наличност

Продукт Размер Наличност
Кръгъл прокат С45 Ф 34 мм. 1950 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 35 мм. 1519.4 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 36 мм. 1497 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 38 мм. 3905 кг.
Кръгъл прокат С45 h11 Ф 40 мм. 6945 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 50 мм. 2657 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 60 мм. 2077 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 70 мм. 1403 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 80 мм. 1222 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 90 мм. 605 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 90 мм. 1310 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 100 мм. 734 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 110 мм. 505 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 120 мм. 1733 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 130 мм. 1467 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 150 мм. 1330 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 160 мм. 20 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 170 мм. 518 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 180 мм. 2304 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 180 мм. 2469 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 200 мм. 1393 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 210 мм. 1618 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 220 мм. 4165 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 230 мм. 5090 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 250 мм. 774 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 270 мм. 1046 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 300 мм. 2007 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 320 мм. 76 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 330 мм. 1226 кг.
Кръгъл прокат С45 Ф 365 мм. 191 кг.