Квадрати в наличност

Продукт Размер Наличност
Квадрати S235J2 35x35 мм. 2761 кг.
Квадрати C45 55x55 мм. 203 кг.
Квадрати 41Cr4 30x30 мм. 8 кг.
Квадрати 40X 40x40 мм. 1411 кг.
Квадрати 40X 55x55 мм. 565 кг.
Квадрати 50CrV4 60x60 мм. 2392 кг.
Квадрати Х20Cr13 + QT 110х110 мм. 420 кг.
Квадрати Р18 25х25 мм. 40 кг.
Квадрати 3Х3М 250х250 мм. 1160 кг.
Квадрати 12Х18Н9Т 30х30 мм. 84 кг.